De staalindustrie in de Europese Unie is bezorgd over de Europese plannen voor handel in emissierechten.

In een open brief schrijft brancheorganisatie EUROFER namens 76 bestuursvoorzitters uit de Europese staalsector dat die plannen nadelige gevolgen zullen hebben voor de staalindustrie.

De EU wil de handel in emissierechten verminderen om zo bedrijven te stimuleren tot een verlaging van de CO2-uitstoot. Maar de staalsector vreest dat dit kan leiden tot een tekort aan CO2-rechten, met als gevolg hogere kosten.

De auteurs van de brief vrezen voor technisch onhaalbare en dus te strenge eisen aan de CO2-uitstoot. Hierdoor zouden zelfs voor de best presterende fabrieken de kosten voor het uitstoten van CO2 oplopen.

Werkgelegenheid

Daardoor kunnen de investeringsmogelijkheden worden beperkt en neemt het risico op verlies van werkgelegenheid en de sluiting van de staalfabrieken in de EU toe, aldus de bestuurders.

Het emissieplan moet helpen bij de doelstelling van de EU om de uitstoot van CO2 in 2030 met 40 procent te verminderen vergeleken met 1990. Over de voorstellen wordt nog onderhandeld in Brussel.

Onhaalbaar

EUROFER erkent in de brief dat klimaatverandering een groot probleem is. De organisatie zegt dan ook voorstander te zijn van een vermindering van de CO2-uitstoot in Europa.

Maar nu worden technisch onhaalbare eisen gesteld aan de Europese staalsector, terwijl die volgens de briefschrijvers juist koploper zou zijn bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas en tot de meest innovatieve ter wereld behoort.

Concurrentie

De staalbedrijven vrezen dat door de plannen van de EU de wereldwijde concurrentiepositie van de Europese staalsector wordt ondermijnd. Dit omdat staalfabrikanten buiten de EU niet met hogere kosten te maken krijgen, terwijl ze wel meer CO2 uitstoten dan hun Europese branchegenoten.

De brief werd ondertekend door onder anderen de directeuren van de Europese divisies van ArcelorMittal en Tata Steel, het hoofd van de staaldivisie van het Duitse ThyssenKrupp en de bestuursvoorzitters van Salzgitter en Aperam.